Beskrivning av Hadan hobbyekonomi©

Se beskrivningen för Hadan systems programsvit för hobbyekonomi och hobbymarknad (blå ord är länk).

För användning finns systemhämtning till egen dator. Använd systemet och värdera själv möjligheterna.