Välkommen till Hadan hobbyekonomi©

Prova ekonomiprogrammet som gör allt arbete med budget, bokföring och redovisning i hem inspirerande och grymt roligt för användaren.

Prova affärsprogrammet och marknadsplatsen som ökar varucirkulationen och nyttan för användarna.