Klienttorgen på Hadantorget©

Ett informationssystem för nyttofull handel via anslagstavlor i world wide web. Här kan utbud och efterfrågan mötas för nyttofull varucirkulation.

Centrala anslagstavlan Provutformat klienttorg som vägledande exempel.