. Kontakt

.
  Marknad
   Svensk version    English version
.
  Hem | Download | Systemet

Klienttorgen på Hadantorget©

Ett informationssystem för nyttofull handel via anslagstavlor i world wide web. Här kan utbud och efterfrågan mötas för nyttofull varucirkulation.

Centrala anslagstavlan Provutformat klienttorg som vägledande exempel.WPSTORG | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)