systems programsvit för pcdator och www (blå ord är länk till undersida).

För användning finns hämtning av system till pcdator, mediaorder samt licensorder.

För användarstöd ring 073-9799920 och tala med Hans Danielsson i Stockholm.

För privat-/hemekonomi erhålls stöd för plånbok, budget och bokföring.

För tidsredovisning erhålls ett stöd för aktiviteter, timmar och kronor.

För marknadsföring finns anslagstavlan samt klienttorg med klientanslagstavla för klienthuvudsidor.

För affärer finns stöd för att sälja, inköp, register, ordermottagning och fakturering.

För verksamheten finns stöd för budget, bokföring och redovisning.

För inspiration, kunskap och möjligheter finns kompetensklubbar och kursmatrial.

MMMHOBBY | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)