Beskrivning av Hobbyekonomi©


kunskapspaket för kompetens, självkänsla och självförtroende.

Kraft via film, föredrag, text och bilder om ekonomi, verksamhet, IT samt handel.

Läs om privatekonomi, tidsredovisning, inköp, marknadsföring, order, fakturering, budget, bokföring, redovisning, möjligheter och användarstöd.

MMMHOBHI | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)