Beskrivning av Hobbyekonomi©


affärsprogram för pcdator och www (blå ord är länk till undersida).

För tidsredovisning erhålls ett stöd för aktiviteter, timmar och kronor.

För marknadsföring finns anslagstavlan samt klienttorg med klientanslagstavla för klienthuvudsidor.

För affärer finns stöd för att sälja, inköp, register, ordermottagning och fakturering.

MMMHOBHM | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)