ekonomiprogram gör arbete med budget, bokföring och redovisning i hem, hobby och företag grymt roligt  

Hadans klubb med kunskapspaket önskar inspirera via text, föredrag, film samt bilder om ekonomi, verksamhet, IT, handel och kraft.

Hadan affärsprogram och marknadsplats gör det effektivt att marknadsföra, visa, köpa och sälja produkter för användarna.

MMMINDEX | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)