Beskrivning av Hobbyekonomi©
HADAN
DOWNLOAD
SYSTEMET
KÖPOSÄLJ

kunskappaket för kompetens, självkänsla och självförtroende.

Kraft via filmer, föredrag, texter och bilder om ekonomi, verksamhet, IT och handel.

Läs om hemekonomi, tidsredovisning, marknadsföring, order, fakturering, budget, bokföring, redovisning, inköp, möjligheter och användarstöd.

MMMHOBHI | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)