Teknikval för epostformulär


teknikval för epostformulär:

1. Använd php-formulär för epost.
Brukarens epostadress måste skrivas in i formuläret för epost.

2. Använd html-formulär för epost.
Brukarens epostadress måste skrivas in i formuläret för epost.

Se "Sänd epost" i formulärets hjälp för information om problem med formulär.

MMMEPOST | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)