Downloadinformation 32 bits os


systems download till pcdator som har windows 32 bits systemtyp.

Passar pc med os windows 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, 98, NT, 95, 3.

1. Hadan systems download (hadan32b.zip).

2. Installation (hadan16b.exe) i pcdator
    eller på X:\USBMINNE (X är enhet).

   

3. Inför kunskapspaket HJÄLPEN.

4. Inför kunskapspaket PROGRAM.

MMMFET32 | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)