Downloadinformation 32/64 bits os


systems download till pcdator som har windows 64 bits eller 32 bits systemtyp.

Passar pc med windows av systemtyp 64 bits os t ex windows 10, 8 eller 7 samt pc med systemtyp 32 bits os t ex windows 10, 8, 7, Vista o s v.

1. Hadan systems download (hadan64b.zip).

2. Installation (hadan32b.exe) i pcdator
    eller på X:\USBMINNE (X är enhet).

   

3. Inför kunskapspaket HJÄLPEN.

4. Se mapp DATABAS för databas.

MMMFET64 | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)