Beskrivning av Hadan hobbyekonomi©


kunskapspaket för självförtroende, självkänsla och kompetens.

Kraft via filmer, föredrag, texter och bilder om ekonomi, verksamhet, IT samt handel.

Läs om privatekonomi, tidsredovisning, inköp, marknadsföring, order, fakturering, budget, bokföring, redovisning, goda möjligheter och användarstöd.

MMMHOBHI | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)