Tjänster från HAns DANielsson


s bidrag till verksamhetsutveckling.

1. Förändringsanalys och ITstrategi.
2. Produktutveckling.
3. Kunskapspaket.
4. IT upphandlingsrådgivning.
5. Råd för hemsidadesign.
6. Stöd åt systemanvändare.
7. Kontaktförmedling (nöjda användare).

                 

MMMKONSU | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)