Bokföring med Hadan hobbyekonomi©


systems ekonomiprogram hjälper er hålla reda på samtliga förväntade och verkliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder för verksamhetsåren i ert företag.

Ni skriver in er företagsbudget och händelser kopplade till t ex en baskontoplan. Sen kan ekonomisk ställning, resultat, jämförelse mot budget samt händelser redovisas i diagram, datafönster, huvudbok och rapporter.

Maximalt 99 miljoner i balansomslutning och årsomsättning kan hanteras. Ert företag får en tillgänglig ekonomisk historia. Ni stimuleras att formulera mål, styra kostnader, att kontrollera banksaldon samt att ordna affärshandlingar i kronologisk ordning i pärm. Mera information ges via ekonomiprogram och projektprogram.

MMMREFTG | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)