Fakturering med Hobbyekonomi©


systems affärsprogram ger hjälp vid affärsdialoger, försäljning, ordermottagning, fakturering, bevakning av betalning, inköp och bokföringsunderlag.

Vid inköp, tillverkning och försäljning skrivs leverantörer, produkter, kunder och order in i register. När t ex en order (produkt för kund) resulterat i en epostfaktura, bevakas och bokförs fakturan och dess betalning m h a ordern. En produkts lagerstatus skapas m h a order som representerar in-/utleveranser, reservationer samt väntade inleveranser.

Ett produktsortiment (huvudsidor) i datorn publiceras i world wide web. Därifrån kan surfare fylla i och sända orderformulär till produktens epostlåda. Hjälp med tolkning av order, att minnas kunder, dialoger och affärer ges. Mer information via affärsprogrammet.

MMMREMAR | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)