Tidsredovisning med Hobbyekonomi©


systems projektprogram hjälper er bryta ned uppdrag och satsningar i aktiviteter för vilka resursbehov kan uppskattas.

Standardaktiviteter finns som kan kopieras till huvudaktiviteter och deras underaktiviteter.

Via veckorapporter kan verklig förbrukning av resurser (timmar, kronor) skrivas in för dessa aktiviteter, vilka kan sammanställas i många olika rapporter för granskning och utskrift.

Arbete med för-/efterkalkyl, offert/avtal och fakturering förenklas. Snabbt fås kunskap om tidsåtgång och kostnader för olika typer av arbetsuppgifter. Mera information erhålls via projektprogrammet.

MMMREPRO | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)