Miniföredrag runt Hadan systems©


miniföredrag för inspiration.

1. Informations-/kommunikationsteknologi.
2. Ekonomi och ekonomiadministration.
3. Handel och informationssystem.
4. Verksamhet och verksamhetsformer.
5. Hadan.se och varumärket Hadan systems.

Begär hämtning av fullständiga föredrag.

MMMTALF | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)