Bokföring med Hadan systems©
OM HADAN
DOWNLOAD
SYSTEMET
KÖPOSÄLJ

systems windowsprogram ger hjälp att skapa företagsbudget samt att minnas intäkter/kostnader och tillgångar/skulder i företaget.

Ni skriver in händelser och budget kopplade till en baskontoplan. Sen kan ekonomisk ställning, resultat, jämförelse mot budget samt händelser redovisas i diagram, datafönster, huvudbok och rapporter.

99 miljoner i balansomslutning och årsomsättning accepteras. Företag får tillgänglig ekonomisk levnadshistoria samt stimuleras att formulera mål, att styra kostnaderna, att kontrollera t ex banksaldon samt att ordna affärshandlingar i kronologisk ordning i pärmar. Mera information via ekonomiprogrammet samt projektprogrammet.

MMMREFTG | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)