Projekt med Hadan systems©
OM HADAN
DOWNLOAD
SYSTEMET
KÖPOSÄLJ

systems windowsprogram hjälper er bryta ned uppdrag och satsningar i aktiviteter (s k mindre delar) för vilka resursbehov kan uppskattas. Standardaktiviteter kan kopieras till dessa aktiviteter.

Via veckorapporter kan verklig förbrukning av resurser (timmar, kronor) kopplas till aktiviteterna (huvudaktiviteter, underaktiviteter) vilka kan sammanställas i olika rapporter för granskning och utskrift.

Arbete med för-/efterkalkyl, offert/avtal och fakturering förenklas. Snabbt fås kunskap om tidsåtgång och kostnader för olika typer av arbetsuppgifter. Mera information via projektprogrammet.

MMMREPRO | WWW.HADAN.SE (ENTRYN)