Ger hjälpen att fylla i och infoga en ny annons på anslagstavlan.  
  Info om välj typ, period, område, kategori, annonsörtyp och torg.
  Annonsrubrik (måsta anges) max 30 tecken (utan punkt).
  Tom eller Annonstext (del 1) max 70 tecken.
  Tom eller Annonstext (del 2) max 70 tecken.
  Tom eller Annonstext (del 3) max 70 tecken.
  Tom eller Pris i heltal max 7 siffror utan kr.
  Tom eller Artikelnummer max 10 tecken.
  Bildupload (nyckelord), tom eller Bildlänk max 70 tecken.
  Tom eller Webblänk max 70 tecken. http://sökväg/webbsida.
  Tom eller Persons förnamn och efternamn max 40 tecken.
  Tom eller Gatuadress max 40 tecken.
  Tom eller Postnummer (bör anges) och postanstalt max 40 tecken.
  Epostadress (måste anges) max 30 tecken.
  Tom eller Telefonnummer max 30 tecken.
  Visar exempel eller blank-/återställer formulärets fält och val.
  Använd tryckknappen för att förgranska annonsens utseende.

  Endast annonsrubrik och epostadress måste anges. Postnummer bör anges.
  Val och fält med "Ange", "Välj", "---" eller "___" ges default.
  Markerad bild ger hjälptext om Microsoft bläddrare används.


(BILDMALL) WWW.HADAN.SE /TORGET/ PCHELP.HTML (ENTRYN)