Ger hjälpen att göra urval av annonser från anslagstavlan.
  Info om välj typ, period, område, kategori, annonsörtyp och torg.  
  1:a sökord för fritextsökning.
  Sökning av prisintervall enligt format 0, 100-200 eller gratis.
  Sökord för postnummerintervall enligt formatet 17757-17758.
  Sökning av postanstalt, t ex Järfälla
  2:a sökord för fritextsökning av t ex epostadress.
  Visar exempel eller blank-/återställer formulärets fält och val.
  Använd tryckknappen för att söka och visa annonserna.

  Om inga val och angivelser görs visas senast inkomna annonserna.
  Val och fält med "Ange", "Alla", "Välj", "---" eller "___" ges default.  
  Markerad bild ger hjälptext om Microsoft bläddrare används.


WWW.HADAN.SE /TORGET/ PCHELPUV.HTML (ENTRYN)